Σύστημα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης

e-learning

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ        

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

OPERATIONAL PROGRAMME «INFORMATION SOCIETY»

AXIS 3 – MEASURE 3.3

Γ’  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMMUNITY SUPPORT FRAMEWORK 2000-2006

Το πρόγραμμα ΑΦΡΟΔΙΤΗ

(Τεχνικά Δελτία - Παραδοτέα)

Ennovation LMS Administration Το  γνωρίζετε;

Το  Εργαστήριο  Γενετικής  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  συνεργάζεται  με  το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης , Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν. Πατρών και το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Παν. Κρήτης και την εταιρεία ΔΕΥΠ σε  κοινό  ερευνητικό  πρόγραμμα  ΕΠΑΝ  για  την  προώθηση  της  εκπαίδευσης  της  Βιοτεχνολογίας  μέσα  από  το  διαδίκτυο . Δοκιμάστε  το  στη  διεύθυνση  http://elearning.aua.gr/ft4

Ταυτότητα του site Χρήσιμες συνδέσεις links
Μαθήματα

Videos

Λεξικά
Τα νέα μας Βιογραφικά

Ευχαριστίες

                                                           
                                                                   

      

                      


                                              

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ